Consultanță declarație renunțare la moștenire

Declaraţia de renunţare la succesiune este un act care se face numai în formă autentică la orice notar public şi prin care un moştenitor are posibilitatea, în termenul de opţiune succesorală de un an de la data decesului defunctului sau în celelalte situaţii prevăzute de Art. 1103 din noul Cod Civil, să renunţe la succesiunea acestuia din urmă, fiind considerat, ca efect al declaraţiei de renunţare, că nu a avut niciodată calitatea de succesibil, iar partea sa va profita moştenitorilor pe care i-ar fi înlăturat de la moştenire sau celor a căror parte ar fi diminuat-o dacă ar fi acceptat moştenirea. Astfel, renunţarea la moştenire nu se poate face în favoarea unui singur moştenitor, ea profită tuturor moştenitorilor care acceptă succesiunea.

Consultanta notariala oferita de Birou Notar Public Ion Lostun, Suceava

Tip consultanță
30,00 lei

(84,97 lei buc)

Contacteaza-ne:

Whataspp Chat Viber chat