Consultanță declarație administrator, asociat

Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică-notarială privind respectarea condiţiilor legale necesare pentru deţinerea calității de administrator sau asociat al unei societăți comerciale, necesară pentru înregistrarea în Registrul Comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţilor în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată.

Consultanta notariala oferita de Birou Notar Public Ion Lostun, Suceava

Tip consultanță
30,00 lei

Contacteaza-ne:

Whataspp Chat Viber chat