Consultanță declarație acceptare succesiune

Declaraţia de acceptare a succesiunii este actul notarial prin care succesibilul (persoana care îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea moşteni) îşi însuşeşte explicit titlul sau calitatea de moştenitor, consolidând transmisiunea moştenirii realizată de plin drept la data decesului defunctului. Succesibilul care doreşte să accepte succesiunea poate să dea această declaraţie numai în termenul de opţiune succesorală de un an prevăzut de art. 1103 din noul Cod Civil, la orice notar public din România sau la Consulatele României (pentru cetăţenii aflaţi în străinătate). Declaraţia de acceptare poate să vizeze doar întreaga succesiune, nu se poate accepta doar o parte din succesiune şi să renunţe la cealaltă parte.

Consultanta notariala oferita de Birou Notar Public Ion Lostun, Suceava

Tip consultanță
30,00 lei

(84,97 lei buc)

Contacteaza-ne:

Whataspp Chat Viber chat