Consultanță donație

Donaţia este un contract prin care o persoană, numită donator, transmite în mod gratuit şi, de regulă, irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil către o altă persoană, numită donatar, care îl acceptă. Donaţia este un contract cu titlu gratuit pentru că una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte părţi un beneficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj.

Consultanta notariala oferita de Birou Notar Public Ion Lostun, Suceava

Tip consultanță
150,00 lei

Contacteaza-ne:

Whataspp Chat Viber chat