Consultanță vânzare-cumpărare

Vânzarea unui bun imobil este contractul prin care o persoană transmite alteia proprietatea unui teren, apartament, casă etc., în schimbul unui preț. În Noul Cod Civil român, contractul de vânzare-cumpărare este definit şi reglementat la articolele 1650-1762.

Consultanta notariala oferita de Birou Notar Public Ion Lostun, Suceava

Vânzarea unui bun imobil este contractul prin care o persoană transmite alteia proprietatea unui teren, apartament, casă, etc., în schimbul unui preț.

Acte necesare contract vânzare-cumpărare imobil (apartament, casă, teren etc.)

 • acte de identitate părţi (vânzător și cumpărător);
 • acte de proprietate asupra imobilului ce face obiectul tranzacţiei (după caz: contract vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, etc.);
 • certificat fiscal pe numele proprietarului, eliberat de Administraţia Financiară competentă, din care să rezulte că proprietarul este la zi cu plăţile către Stat. Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv;
 • documentaţia cadastrală (fişa bunului imobil, plan de amplasament, plan releveu, încheiere de intabulare etc.);
 • extrasul de carte funciară care se obţine prin intermediul biroului notarial şi este valabil 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii;
 • certificatul de performanță energetică, eliberat de un auditor energetic atestat;
 • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care sa arate situația datoriilor față de asociație faţă de aceasta (întreţinere, cheltuieli, reparaţii, cheltuieli comune, etc.);
 • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului.

În plus, pentru persoane juridice:

 • certificat de atestare fiscală a persoanei juridice valabil, eliberat de ANAF;
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia îsi desfăşoară activitatea persoana juridică;
 • certificat constatator valabil, eliberat de Registrul Comertului (pentru societăţi comerciale). În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contracost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • împuternicire (delegaţie, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice la încheierea actului (dacă este cazul).
 • hotărâre A.G.A din care să rezulte acordul asociaților cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății.

Descarcari

Fisier

Aici gasesti informatii detaliate cu privire la serviciul de consultanta online pentru vanzare-cumparare

Descarcari (33k)

Tip consultanță
150,00 lei

Contacteaza-ne:

Whataspp Chat Viber chat